Każdy ogród rozpoczyna się od pomysłu.

Indywidualne podejście
Praca nad projektem jest poprzedzona wizją lokalną oraz poznaniem oczekiwań i potrzeb Klienta. Dzięki temu tworzymy indywidualne projekty dopasowane do Twoich potrzeb.

Co projektujemy?

Najczęściej zadawane pytania

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie i jest uzależniony od powierzchni ogrodu i zakresu prac projektowych. W celu szacunkowej wyceny prosimy o przesłanie zapytania wraz z potrzebnymi materiałami.

Aby otrzymać szacunkową wycenę potrzebujemy mapy działki lub odręcznego szkicu z obmiarami, kilku zdjęć ogrodu oraz lokalizacji działki. Jeśli to możliwe poprosimy także o określenie jakie są potrzeby i marzenia użytkowników względem ogrodu.

Czas przygotowania projektu jest uzależniony od wielkości ogrodu, zakresu prac i ilości wprowadzanych zmian. Zazwyczaj przygotowanie projektu trwa około 5-8 tygodni.

Tak, oczywiście. Projekt jest odrębną usługą.

Tak. Wykonujemy także oddzielne projekty kostki brukowej, które uwzględniają rzut 2D, wizualizacje i zestawienie materiałów.

Tak. Projekt zdalny wykonujemy za podstawie przesłanych materiałów, a konsultacje odbywają się online lub telefonicznie.

W pierwszym etapie przygotowujemy koncepcję w postaci rzutu 2D, zdjęć oraz wizualizacji pokazującą rozmieszczenie i kształt elementów ogrodu.

Projekt szczegółowy ogrodu w zależności od zakresu może zawierać:

  • dobór gatunkowy
  • projekt nawierzchni
  • projekt rozmieszczenia małej architektury
  • projekt systemu automatycznego nawadniania
  • projekt odwodnienia
  • projekt rozmieszczenia punktów elektrycznych
  • projekt ogrodzenia
  • wizualizacje 3D
  • zestawienie materiałów
  • opis i wytyczne do pielęgnacji roślin